محل اجرای طرح : واحد های شرکت سپیدماکیا

چكيده:

اين آزمايشات از يك طرف به منظور دستيابي به بهترين ميزان تراكم و تاثير آن بر عملكرد رشد و توليد و از طرف ديگر به بهترين زمان تراكم­گيري و نحوه آن مي­پردازد. براي اين منظور از جوجه های گوشتي راس 308 استفاده گرديد كه به طور تصادفي به  تيمارها و  تكرارهاي مختلف تقسيم شدند. تيمارهاي مورد استفاده در اين آزمايش چهار سطح تراكم 18، 22، 26 و 30 قطعه جوجه گوشتي در متر مربع از مساحت سطح بودند. لازم به ذكر است كه براي بررسي آزمايش در شرايط مختلف و تصميم گيري بهتر، اين آزمايشات در دو واحدجداگانه،  از واحدهای شرکت سپیدماکیان ، جمعاً در غالب 3 طرح آزمایشی انجام گرفت. در نهایت  مشخص گردید که اگر چه فاکتور وزن بدن ، در تراکم 18 ،در پایان دوره ، از سایر تیمارها بهتر بود، لیکن عملکرد در متر مربع مربوط به تیمار 30 ، بهترین عدد را نشان داد، که این امر نیز قابل انتظار بود ، معذالک  با در نظر گرفتن جمیع جوانب مدیریتی ، بازار و هزینه ها ، تراکم 22 دارای اقتصادی ترین عملکرد  در شرایط فعلی  بوده و چنانچه اصرار بر استفاده از تراکم بالاتر باشد ، میبایست بسیاری از عوامل اصلی ( کیفیت جوجه ، مدیریت پرورش ، زمان تراکم گیری،کیفیت دان و . . . ) تحت کنترل بوده و سلامت و رفاه گله تضمین گردد. 

مقدمه و بيان موضوع:

گزارش­هاي متعددي راجع به اثر تراكم بر عملكرد گله وجود دارد. در برخي از گزارش ها اثرات منفي بالا بردن تراكم بر عملكرد گله ذكر شده است و بعضي از عدم تاثير تراكم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي حكايت دارند. البته بديهي است كه با افزايش تراكم گله در واحد سطح، ميزان توليد افزايش خواهد يافت و اين روش پرورش يكي از راهكارهاي کاهش هزينه­هاي توليد مانند انرژي، كارگري و . . . مي باشد ولی اینکه این افزایش تا کجا ، مقرون به صرفه خواهد بود سوالی است که در جوامع مختلف وموقعیت های جغرافیایی خاص هر منطقه ، متفاوت بوده   و میبایست مورد ارزیابی قرار گیرد

از طرف دیگر  اثرات منفي تراکم نيز قابل ملاحظه بوده  كه از جمله  مي­توان به موارد زير اشاره كرد:

-بروز يك نوع استرس حاكم برگله در حال رشد ،  افزايش رطوبت بستر و محيط، افزايش موارد وقوع درماتيت در مفصل خرگوشي، بالشتك كف پا (که اخیراً بسیار مورد توجه است)، زخم سينه و مشكلات پوستي که در نهایت همگی موجب  كاهش درجه بندي لاشه در كشتارگاه­ها مي­گردد (ريتز و همكاران 2005 و  بنت و همكاران2003).

-برخي از محققين افزايش نوك زني (كانيباليسم يا همديگر خوري)را در اثر افزايش تراكم و كم تحركي، نشان داده­اند(برمسكي،1987).

-همچنين گفته مي­شود كه افزايش تراكم با افزايش جمعيت ميكروارگانيسمهاي بستر، سبب كاهش اثر بخشي داروهاي مصرفي در آب مي گردد(دافوانگ،1987).

-يكي ديگر از عوارض افزايش تراكم، افزايش بروز سندرم مرگ ناگهاني در گله مي باشد كه با اجراي روش­هاي مديريتي صحيح ( افزايش آبخوري، دانخوري و ظرفيت تهويه سالن و كاهش سن كشتار و . . . ) تا حدودي مي­توان  باعث كاهش اثرات استرس ناشي از تراكم  گردید(ريتر و همكاران، 2000).

- بالا بردن  تراكم باعث افزايش عفونت در گله شده  و اين يكي از عواملي است كه مصرف انواع دارو را در طی دوره افزایش می دهد .  و همچنين به علت افزايش رقابت در استفاده از آبخوري و دانخوري­ها،  مصرف خوراك و در نتيجه میانگین  وزن كاهش خواهد یافت (لسون و سامرز، 2008).

پتك و همكاران(2010) نيز گزارش كردند كه تراكم هاي بالاي 19 قطعه در متر مربع باعث رشد آهسته تر، مصرف دان و ضرب تبديل كمتر مي­گردد.

-افزايش دما و رطوبت محيط يكي ديگر از  معايب افزايش تراكم در فصول گرم سال مي­باشد براي مثال در مطالعه­اي كه شربيك و همكاران(2009) انجام دادند با افزايش تراكم گله از 12 به 16 قطعه جوجه گوشتي در متر مربع، درصد ماهيچه سينه كاهش يافته اما درصد ماهيچه ران تفاوت معني داري نداشت كه اين تفاوت در خروس­ها بيشتر از مرغ ها بود. نكته جالب توجه اينكه با افزايش تراكم از 10 به 12 و  سپس 16 به ترتيب به اندازه 1/7 و 27/12 واحد به رطوبت نسبي هفته ششم سالن افزوده شد و  دما نيز به اندازه 1 و 17/2 واحد افزايش يافت، که این موضوع خصوصاً در فصول گرم سال بسیار تعیین کننده خواهد بود.

لذا در اين راستا يافتن بهترين تراكم مورد استفاده در سالنهاي پرورش جوجه­هاي گوشتي و نيز بررسي مشكلات موجود بر سر راه افزايش تراكم و زمان مناسب تراكم­گيري و شناخت تاثيرات مختلف آن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي ، در شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه ، ضروري به نظر مي­رسد.

 

 

نویسندگان مقاله: کیوان جلوه قاضیانی، سید موسی سعادت، ایرج یوسفیان

×
ورود به پرتال مشتریان
مشتری ما نیستید؟ ثبت نام کنید