شرکت سپید ماکیان به عنوان شرکت نمونه دارای زنجیره یکپارچه تولید و عرضه گوشت مرغ در سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی در سال 1398 توسط ریاست محترم جمهور و وزارت جهاد کشاورزی برگزیده شد.

 

×
ورود به پرتال مشتریان
مشتری ما نیستید؟ ثبت نام کنید