شنبه 29 / 06 / 1399 - به گزارش روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ 21 / 02 / 1399 با پذیرش سهام شرکت سپید ماکیان  (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین‌ شده در مصوبه‌‌ مزبور از سوی آن شرکت، از تاریخ 29 / 06 / 1399 شرکت به‌ عنوان پانصد و هفتاد و دومین شرکت پذیرفته ‌شده در ﺑﺨﺶ"زراعت و خدمات وابسته"، طبقه "پرورش طیور" با کد صنعت «0141» و نماد "سپید، SEPID" در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج می‌گردد.

لینک خبر :
https://tse.ir/news/newsPages/news_N57245.html

×
ورود به پرتال مشتریان
مشتری ما نیستید؟ ثبت نام کنید