آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

slide-abd15a8
slide-ef4ba44

شبکه توزیع و پخش


گروه سپيدماکيان داراي ساختار کنترل شده و مناسب پخش و توزیع مویرگی براي تمام محصولات است. تمامي محصولات، تازه و به سرعت بدست مصرف کننده می رسند. همچنين با استفاده از بهترين تجهيزات رديابي اين امکان براي شرکت بوجود آمده است تا تمامي مراحل پخش و توزيع را تحت کنترل و نظارت خود داشته باشد و بدين طريق محصولات با بالاترين کيفيت بهداشتي و غذايي بدست مصرف کننده می‌‌رسد.