آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

پروژه ها

شرکت سپیدماکیان برگزیده یازدهمین جشنواره کارفرمایان برتر ایران
شرکت سپیدماکیان برگزیده یازدهمین جشنواره کارفرمایان برتر ایران
دیدار معاون وزیر با مدیران شرکت سپیدماکیان
دیدار معاون وزیر با مدیران شرکت سپیدماکیان
همایش واحد مشارکت برای تولید کنندگان مرغ گوشتی
همایش واحد مشارکت برای تولید کنندگان مرغ گوشتی
سپیدماکیان رتبه نخست از نظر شاخص فروش
سپیدماکیان رتبه نخست از نظر شاخص فروش

دسته بندی عناوین