آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

پروژه ها

تندیس تولید کننده برتر بخش کشاوری استان گیلان بهمن ۱۴۰۰
تندیس تولید کننده برتر بخش کشاوری استان گیلان بهمن ۱۴۰۰
افتتاح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی جدید کشتارگاه کیسم سپید ماکیان
افتتاح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی جدید کشتارگاه کیسم سپید ماکیان
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته شهریورماه ۱۴۰۱
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته شهریورماه ۱۴۰۱
ايران آگروفود ۲۰۲۲
ايران آگروفود ۲۰۲۲

دسته بندی عناوین