آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

تماس با ما

ایمیل

روابط عمومی:

info@SepidMakian.com

امور مشتریان:

CRM@SepidMakian.com

امور سهام:

Stock@SepidMakian.com

تلفن

دفتر مرکزی:

۰۱۳-۹۱۰۰-۳۶۱۰

 

دفتر تهران:

۰۲۱-۴۵۸۵-۴۰۰۰

فرم تماس با ما