آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

slide-abd15a8
slide-ef4ba44
slide-b5e9215
slide-861c434
slide-a82b327

مزارع مرغ مادر


مزارع پرورش مرغ مادر با بیش از ۲۰ واحد تولیدی اعم از مالکیتی و مشارکتی در استان گیلان واقع شده‌اند. ظرفیت این واحد‌ها بیش از ۸۰۰ هزار قطعه مرغ مولد در هر دوره می‌باشند.

مرغ های مادر، در محيط کنترل شده از نظر دما، رطوبت، نور و شرايط محيطي مناسب پرورش مي‌یابند. همچنين با استفاده از يک رژيم غذايي مناسب و کنترل شده و نيز رعايت شرايط کامل امنيت زيستي، مرغ هاي مادر سالم با وزن يکنواخت و مطابق استانداردهاي نژاد پرورش مي‌يابند و آماده ورود به دوران توليد مي‌شوند. در طول دوران پرورش مرغ هاي مادر، با استفاده از واکسن هاي مناسب، پرندگان مولد، بر عليه بيماري هاي شايع در منطقه ايمن شده و در نتيجه مقادير مناسبي از ايمني را به جوجه هاي توليدي منتقل خواهند‌نمود، بدين ترتيب جوجه هاي گوشتي شرکت، با مناسب ترين کيفيت، آماده عرضه به واحد‌‌‌‌‌‌هاي پرورش دهنده مرغ گوشتي خواهند بود.