آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

slide-abd15a8
slide-ef4ba44
slide-b5e9215
slide-861c434

كارخانجات توليد دان


اين کارخانه که مجهز به مدرنترين دستگاه هاي روز دنياست، در ابتداي سال ۱۳۹۲، شروع به فعاليت نمود. همچنین در حال حاضر ۲کارخانه دان در حال احداث می‌باشد.

 در اولين قدم، نهاده­های دامی شامل ذرت و کنجاله سويا توسط شركت از فروشندگان داخلي يا خارجي خريداري‌شده و به همراه ساير مواد مورد نياز (شامل ويتامين ها و مكمل­ها) در كارخانجات توليد دان تركيب و اين محصول ساخته ميشود. دان توليد شده به مزارع پرورش مرغ گوشتي و مادر ارسال مي‌گردد. در شركت سپيدماكيان براي حفظ و رعايت شرايط بهداشتي و قرنطينه‌هاي بين مزارع مرغ مادر و گوشتي، توليد دان در كارخانه به طور جداگانه صورت مي‌گيرد.

مواد اوليه مصرفي (ذرت ، کنجاله سويا، گندم و جو) کارخانه دان، قبل از ورود به کارخانه، به منظور سنجش ارزش غذايي و نيز ميزان آلودگي به سموم قارچي، نمونه برداري و سپس مورد آزمايش کيفي قرار مي‌گيرند و پس از تاييد، در تهيه دان استفاده مي‌شوند.