آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

myAdmin

کنفرانس اطلاع رسانی شرکت سپید ماکیان در خصوص شفاف سازی
کنفرانس اطلاع رسانی شرکت سپید ماکیان در خصوص شفاف سازی
۱۵ شهریور
اهدای تندیس سیمین برگزیده چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور به شرکت سپید ماکیان در بهمن ماه ۱۳۹۹
اهدای تندیس سیمین برگزیده چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور به شرکت سپید ماکیان در بهمن ماه ۱۳۹۹
۱ اردیبهشت
تندیس سیمین برگزیده چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور به شرکت سپید ماکیان در بهمن ماه ۱۳۹۹
تندیس سیمین برگزیده چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور به شرکت سپید ماکیان در بهمن ماه ۱۳۹۹
۸ فروردین
تندیس جشنواره تجلیل از کارفرمایان نمونه-سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
تندیس جشنواره تجلیل از کارفرمایان نمونه-سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
۸ فروردین
تندیس حمایت از نخستین المپیاد ملی بهره وری ۱۳۹۵
تندیس حمایت از نخستین المپیاد ملی بهره وری ۱۳۹۵
۸ فروردین
تندیس دوازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاد ها ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی دام و طیور ۱۳۹۶
تندیس دوازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاد ها ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی دام و طیور ۱۳۹۶
۸ فروردین
تندیس نخستین جشنواره برند های برتر گیلان ۱۳۹۵
تندیس نخستین جشنواره برند های برتر گیلان ۱۳۹۵
۸ فروردین
تندیس یادمان همایش تقدیر از کارفرمایان نمونه-سازمان تامین اجتماعی استان گیلان ۱۳۹۳
تندیس یادمان همایش تقدیر از کارفرمایان نمونه-سازمان تامین اجتماعی استان گیلان ۱۳۹۳
۸ فروردین
تندیس ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن استان گیلان-واحد صنعتی نمونه ۱۳۹۵
تندیس ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن استان گیلان-واحد صنعتی نمونه ۱۳۹۵
۸ فروردین
تندیس اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ، تغذیه و جامعه ۱۳۹۴
تندیس اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ، تغذیه و جامعه ۱۳۹۴
۸ فروردین

دسته بندی عناوین