آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

myAdmin

شرکت سپیدماکیان برگزیده یازدهمین جشنواره کارفرمایان برتر ایران
شرکت سپیدماکیان برگزیده یازدهمین جشنواره کارفرمایان برتر ایران
۳ اسفند
دیدار معاون وزیر با مدیران شرکت سپیدماکیان
دیدار معاون وزیر با مدیران شرکت سپیدماکیان
۲۵ بهمن
همایش واحد مشارکت برای تولید کنندگان مرغ گوشتی
همایش واحد مشارکت برای تولید کنندگان مرغ گوشتی
۲۳ بهمن
سپیدماکیان رتبه نخست از نظر شاخص فروش
سپیدماکیان رتبه نخست از نظر شاخص فروش
۴ بهمن
سپیدماکیان به مقام سوم رقابت های فوتسال کارگران کشور رسید
سپیدماکیان به مقام سوم رقابت های فوتسال کارگران کشور رسید
۳۰ دی
تجلیل از کارآفرینان برتر گیلان
تجلیل از کارآفرینان برتر گیلان
۷ دی
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت سپید ماکیان
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت سپید ماکیان
۲ دی
حضور شرکت سپید ماکیان در نمایشگاه صدرا
حضور شرکت سپید ماکیان در نمایشگاه صدرا
۲ دی
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
۲۱ آذر
بازدید معاون وزیر از شرکت سپیدماکیان
بازدید معاون وزیر از شرکت سپیدماکیان
۴ آذر

دسته بندی عناوین