آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

گواهی نامه ها

HALAL Certificate
HALAL Certificate
۸ فروردین
گواهی نامه حلال
گواهی نامه حلال
۸ فروردین
گواهی نامه ISO 22000
گواهی نامه ISO 22000
۲۷ اسفند
گواهی نامه ISO 9001
گواهی نامه ISO 9001
۲۷ اسفند
گواهی نامه HACCP
گواهی نامه HACCP
۲۷ اسفند
پروانه کاربرد نشانه حلال
پروانه کاربرد نشانه حلال
۲۷ اسفند

دسته بندی عناوین