آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

تندیس ها

تندیس تولید کننده برتر بخش کشاوری استان گیلان بهمن ۱۴۰۰
تندیس تولید کننده برتر بخش کشاوری استان گیلان بهمن ۱۴۰۰
۲۱ شهریور
تندیس سیمین برگزیده چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور به شرکت سپید ماکیان در بهمن ماه ۱۳۹۹
تندیس سیمین برگزیده چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور به شرکت سپید ماکیان در بهمن ماه ۱۳۹۹
۸ فروردین
تندیس جشنواره تجلیل از کارفرمایان نمونه-سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
تندیس جشنواره تجلیل از کارفرمایان نمونه-سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
۸ فروردین
تندیس حمایت از نخستین المپیاد ملی بهره وری ۱۳۹۵
تندیس حمایت از نخستین المپیاد ملی بهره وری ۱۳۹۵
۸ فروردین
تندیس دوازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاد ها ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی دام و طیور ۱۳۹۶
تندیس دوازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاد ها ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی دام و طیور ۱۳۹۶
۸ فروردین
تندیس نخستین جشنواره برند های برتر گیلان ۱۳۹۵
تندیس نخستین جشنواره برند های برتر گیلان ۱۳۹۵
۸ فروردین
تندیس یادمان همایش تقدیر از کارفرمایان نمونه-سازمان تامین اجتماعی استان گیلان ۱۳۹۳
تندیس یادمان همایش تقدیر از کارفرمایان نمونه-سازمان تامین اجتماعی استان گیلان ۱۳۹۳
۸ فروردین
تندیس ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن استان گیلان-واحد صنعتی نمونه ۱۳۹۵
تندیس ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن استان گیلان-واحد صنعتی نمونه ۱۳۹۵
۸ فروردین
تندیس اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ، تغذیه و جامعه ۱۳۹۴
تندیس اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ، تغذیه و جامعه ۱۳۹۴
۸ فروردین
تندیس سازمان جهاد کشاورزی – برگزیده برتر بخش کشاورزی ۱۳۹۳
تندیس سازمان جهاد کشاورزی – برگزیده برتر بخش کشاورزی ۱۳۹۳
۸ فروردین

دسته بندی عناوین